7 min

En modell for å skape en fornøyd trener og et fonøyd senter

Det snakkes alltid om penger. Penger for treningssentre og penger for Personlige Trenere. Hvordan kan begge parter tjene nok penger slik at vi klarer å skape et langvarig, stabilt og fordelaktig marked for alle parter-kunder, trenere og senter?
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Det er en balansegang mellom hvor mye man kan betale en trener for at senteret skal kunne tjene penger og hvor lite man kan betale for å i det hele tatt kunne tiltrekke seg noen trenere i det hele tatt. I dag ligger lønnen for en trener normalt mellom 250-450 kroner pr time og kostnaden for kunden varierer fra 620-til snaut tusenlappen i timen.
Utfordringen er at det skal være en relativt fordelaktig fordeling mellom PT og senter og det er her diskusjonene ofte oppstår.

Fra sentrenes side er det flere aspekter som skal dekkes.
Kostnaden av å ha en ansatt er høyere enn de fleste tenker. Ikke bare omhandler det arbeidstøy og uniformer, men også ting som bruk av utstyr, vann, rabatter, svinn og indirekte kostnader som administrasjon annet skal også inn i regnestykket når man lønner en person. Kostnaden for senteret er derfor høyere enn den enkelte timesatsen. I tillegg skal treneren gi en merverdi i form av service, oppfølging og annet til kundene.

For treneren skal det være en levedyktig inntekt og det avhenger derfor av om vedkommende er egen næringsdrivende og ansvarlig for skatt, feriepenger og annet selv eller om senteret tar denne kostnaden. Det er derfor mange faktorer som påvirker fordelingen av inntekt mellom senter og trener.
Men, en ting er sikkert: om treneren hadde vært betalt det han/hun virkelig er verdt hadde det vært flere fordeler for alle ledd:

  • Mer lojal arbeidstager
  • Lengre arbeidsforhold og mindre ”lekkasje” av trenere mellom ulike aktører. Dette ville medført en mer fornøyd kunde og sannsynligvis lengre medlemskap. Kunder har en tendens til å følge trenere og sentrene mister da medlemmene som gir en langsiktig og forutsigbar inntekt
  • Arbeidsgiver kunne krevet mer av den enkelte arbeidstager

Hvordan lykkes som Personlig Trener?

Mer lojal arbeidstager

En fornøyd med arbeider leverer bedre enn en som er misfornøyd. De leverer bedre produkter og snakker mer positivt om arbeidsplassen sin. Positiv omtale tiltrekker også andre arbeidstagere og skaper en mer attraktiv arbeidsplass.

Lengre arbeidsforhold

Det tar tid å bytte ansatte. En PT som skal bygge seg opp fra bunnen tar tid. Vanligvis er det 2-3 måneder med under full kapasitet før den dyktige treneren er fullbooket. Risikoen for at man feilansetter er også større jo flere ansatte man forsøker. Og, fakta er slik at noen lykkes ikke som trener av ulike årsaker. En trener som går på halv fart i tre måneder koster senteret raskt penger. Om vi bare leker med tall og sier at PT timen koster 500 og treneren får 300 så vil en nedsatt produksjon på 20 timer i uken (ja, vi bruker omtrent 40 timer som full stilling som alle andre jobber) koster raskt senteret 4000 kroner i uken, eller 16.000 i måneden, tilsvarende 192.000 pr år. Om man i stedet betalte PT 400 kroner og beholdt PT på fulltid ville man hatt nøyaktig samme kostnad som om man hadde en lavere betalt som ikke hadde fullt opp. I tillegg ville bonusen vært at trenerens kunder ville beholdt medlemskapet sitt lenger (det er et faktum at de som trener med PT har lengre medlemskap enn de som ikke har det) og man hadde også unngått ressursbruken på å lære opp og følge opp nye trenere konstant.

Arbeidsgiver kunne krevet mer

Etter 30 år på treningssenteret må jeg si at det dessverre er et faktum at mange trenere ikke går på full fart. Det vil si at de ikke gjør sitt beste for at arbeidsgiver får mest mulig ut av ansettelsesforholdet. Det er helt sikkert mange årsaker til dette, men jeg vet av erfaring at dette dessverre skjer. En arbeidstager som ikke føler seg verdsatt leverer ikke sitt beste.

Hva er riktig verdi?

Når det er sagt så kan man alltid diskutere hva som er riktig verdi. Man skal aldri glemme at en trener som betales 350 NOK pr time i et ansettelsesforhold har en årsinntekt på 600.000 NOK i året (gjennomsnittslønnen i private helseforetak er 509.000 og snittlønnen for ALLE jobber i Norge både privat og offentlig er 469.000). Og, da skal man ikke glemme at dette er i et yrke du elsker, du kan i stor grad velge arbeidstidene dine og du har ikke mange år på skole bak deg eller stort studielån.

Derfor tror jeg man skal forsøke å finne arbeidstagere som vet sin egen verdi og stille tøffe og tydelige krav til vedkommende. Som arbeidstager gjelder det å finne en arbeidsgiver som vet verdien du kan skape for senteret og som betaler deretter. Siden jeg selv har jobbet både som og med personlige trenere er det noen gyldne regler som gjelder:

  • Ikke krev høyere lønn før du har vist at du leverer. Jeg har møtt flere trenere som FØR de har begynt i jobben er misfornøyde. De har ikke levert en eneste time, men klager allikevel på lønnen. Dette er nok ikke det beste utgangspunktet.
  • ”Underpromise and overdeliver”. Lever alltid et bedre produkt enn hva andre gjør. Dette gjelder både i service, humør og tjenester til senteret
  • Dokumenter din verdi på en ryddig måte til arbeidsgiver, gjerne med uttalelser fra kunder (ikke om at du skal ha mer lønn, men hva du har gjort for de)
  • Finn måter der du kan øke både din egen og senteret sin inntjening, enten i form av bedre service, bedre inntjening eller en kombinasjon
  • Velg arbeidsgiver med omhu. Husk at du ansettes med tanken om at du skal være der en stund og vær ærlig i ditt valg av arbeidsgiver.
  • Se på deg selv som en profesjonell arbeidstager om i hvilken som helst annen jobb. Respekter sjefen, husk at kunden styrer butikken (ingen kunde ingen jobb) og lever i henhold til alle regler som gjelder i andre jobber.

I hekgen møtte jeg to stykker som nettopp er ansatt i det private næringsliv som fulltids PT. De har fått i oppgave å ivareta personalet med trening, kosthold og helserådgivning og dete r en glede å se at utviklingen går i den retningen.

Hva er egentlig en Personlig Trener?

Hvor mye kan man tjene som Personlig Trener. Klikk her for å se hvor mye du kan tjene?

Lykke til!

Publisert: 09.02.2015 KL. 08:25
Kategori: Tips og Kuriosa

Har du lest disse?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.