5 min

Alle monner drar

Ifølge en ny studie kan selv kun få minutter med fysisk aktivitet forlenge livet. 
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Snikmosjon
I en fersk metastudie med data fra Norge, Sverige, England og USA ser forskere at selv relativt lite bevegelse kan ha meget betydningsfulle helseeffekter. Ulf Ekelund, professor i idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole, mener funnene er svært positive og at det dreier seg om fysisk aktivitet de aller fleste klarer å få til. Det er ikke nødvendigvis snakk om lange, harde treningsøkter, men noen få, små skritt her og der i løpet av hverdagen. Dette kan for eksempel være å parkere bilen litt lengre unna, hoppe av et stopp før når du sitter på bussen og å gå trappene i stedet for å ta heisen. Med andre ord er det mye å hente på å øke hverdagsaktiviteten; sitt litt mindre, og gå litt mer og oftere. 

 

Amerikanere beveger seg minst

I metastudien, som er publisert i tidsskriftet British Medical Journal, har man sammenlignet fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36.000 personer over 40 år. Det er blitt justert for viktige faktorer som kan påvirke resultatene som alder, kjønn, kroppsmasseindeks, røyking, sosioøkonomisk status og så videre. En fjerdedel ble kategorisert som minst aktiv med kun 2 minutter moderat intensitet (rask gange) daglig eller til sammen 15 minutter i uken. Den mest aktive gruppen beveget seg 38 minutter daglig. Det skal presiseres at forskningen er basert på åtte ulike studier hvor fire av studiene er fra USA, to er fra England, en er fra Sverige og en er fra Norge. Den gruppen som beveger seg minst med gjennomsnitt to minutter om dagen er resultater fra USA, mens her i Norge ligger man på ni minutter bevegelse om dagen når man ser på gruppen med lavest aktivitetsnivå. Man ser at nordmenn generelt er mer aktive enn de andre i studiene, men ifølge statistikken er det likevel kun 30 prosent av det norske folk som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om 150 minutters fysisk aktivitet i uken. Et flertall av nordmenn bør dermed bevege seg mer enn det de gjør i dag og resultatene fra den nye studien viser altså at man ikke må trene beinhardt for å få en stor helsegevinst. 

 

Redusert risiko for tidlig død
Aktivitetsnivået til deltakerne har blitt målt med et akselerometer og resultatene viser at det man kan få betydelige helsegevinster av roligere og mindre aktivitet enn det man tidligere har trodd. Aktiviteter med lett intensitet som rolig gange og hagearbeid er med på å redusere risiko for tidlig død, og desto mer aktiv man er, jo lavere er denne risikoen. I løpet av den seks år lange studieperioden døde det fem ganger flere innenfor den minst aktive gruppa sammenliknet med den mest aktive. Ifølge NHI-professor Ulf Ekelund vil få minutter ha effekt og selv helt rolige gåturer redusere faren for tidlig død. Resultatene fra metastudien viser at aller størst effekt er blant de som er minst fysisk aktive, noe som også har blitt vist i tidligere, andre forskningsstudier. For å oppnå 35 prosent reduksjon i dødelighet har man hittil sagt at man bør være i moderat til intens aktivitet tre til fem ganger dagens anbefalinger, altså vel 7 til 12 timer i uken.

- Vår gjennomgang viser at om man bare oppfyller anbefalingene på 2 ½ time i uka, reduseres dødeligheten med nesten det dobbelte, bortimot 70 prosent, sier Ekelund, ifølge Norges Idrettshøgskole.

Et viktig budskap er uansett at bevegelse er viktigere enn trening, ifølge Ekelund, og at man bør sitte mindre og bevege seg mer og oftere; alle monner drar, uansett alder og nivå. 

 

Kilder: http://press.psprings.co.uk/bmj/august/activity.pdf

https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/2019/august/selv-fa-og-sma-skritt-forlenger-livet/

Publisert: 16.10.2019 KL. 09:20
Av:
Silje Bjørnstad
Kategori: Tips og Kuriosa

Har du lest disse?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.